Misstipendia

Sinds een paar jaar gelden voor het cluster uniforme tarieven conform de richtlijnen van het Bisdom. Deze bedragen:

 • op zaterdag, zondag en feestdagen € 27.50
 • door de week € 12.50

Voor het vastleggen van H. Missen voor langere termijn kunnen zogenaamde Stichtingen worden afgesloten. De tarieven hiervoor zijn:
10 jaar 20 jaar

 • voor een leesmis € 137,50 € 250,–
 • voor zater-, zon- en feestdagen € 275,– € 550,–

Tarieven Rouw- en Trouwdiensten

Overeenkomstig de normen van het Bisdom bedragen de kosten voor een uitvaart en/of afscheidsdienst alsook voor een trouwpartij € 440,– en de bijdrage voor zangkoor en organist € 100,-
Wie echter behoort tot een gezin, dat de laatste 4 jaar minimaal € 110,00 per jaar aan kerkbijdrage heeft betaald, is vrijgesteld van deze algehele onkostenvergoeding en behoeft alleen de bijdrage voor koor en organist te betalen.
Bij toepassing van het tarief van € 440,– worden de werkelijk betaalde kerkbijdragen over de laatste vier jaar in mindering gebracht.


Gebruiksrecht voor het columbarium

20 Jaar (2 urnen) € 650,–
Verlenging voor 10 jaar € 325,–
As verstrooiing strooiveld € 75,–.
Urn bijplaatsen in graf € 75,-


Tarieven begraving

De basisgrafrechten voor de begraafplaats zijn vastgesteld op € 30 per jaar.
-grafrecht voor 20 jaar / 30 jaar € 600,- / € 900-

 • verlenging grafrecht voor 5 jaar/10 jaar € 150,- / € 300
  Voor toekomstige kosten verwijdering grafzerk € 175,- eenmalig.
  Voor een kindergraf gelden lagere tarieven.
  Voor het delven van een enkeldiepgraf wordt een bedrag van € 450,– en voor een dubbeldiepgraf € 550,- in rekening gebracht. Voor een kindergraf geldt een lager tarief.

Deel ons bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.