Reultatenrekening 2019

Resultatenrekening 2019

Inkomsten201920182017
Kerkbijdragen24.88726.17726.794
Collecten6.0103.7984.793
Vergoeding kerkelijke diensten8.60710.2947.837
Huren, pachten en rente15.61719.7237.084
Bijdrage Gemeente Leudal750750888
Verrekening met cluster37.93937.71243.228
Nadelig saldo  2.506
Totaal93.81098.45493.130
Uitgaven201920182017
Persoonskosten51.54446.84647.040
Kosten onroerend goed19.36032.59028.149
Eredienst en pastoraat4.4993.1952.517
Bijdragen Bisdom, dekenaat en   
solidariteitsfonds8.9298.8398.517
Beheerskosten3.3836.2856.907
Voordelig saldo6.095699 
Totaal93.81098.45493.130
Specificatie kosten onroerend goed  
Afschrijvingen  4.799
Jaarlijks onderhoud (incl. extra onderhoud oude pastorie)1.637
Energiekosten  6.300
Verzekeringen en belastingen  6.624
Toevoeging voorziening groot onderhoud  
Totaal  19.360

Toelichting

Bijdragen parochianen (Kerkbijdragen)
Uw financiële bijdrage is welkom op rekening NL75 RABO 0118 6005 08 t.n.v. parochie H. Lambertus Haelen.
Wilt u van uw bijdrage een periodieke gift maken dan verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst. U vindt daar de voorwaarden en het benodigde formulier. Wij helpen u graag bij het invullen.
Wenst u een bijdrage te doen voor onderhoud of bijvoorbeeld de goede doelen van de Missie Ontwikkeling en Vrede groep (MOV) dan kunt u dit in uw omschrijving vermelden.

Uw deelname aan de Kerkbijdragen is een belangrijke pijler in de begroting van de parochie.

Dankzij grote inspanningen en drastische maatregelen hebben wij de verliezen van voorgaande jaren kunnen wegwerken en het boekjaar 2019 kunnen afsluiten met een positief saldo.

De kerkbijdragen samen met de collectes zijn nagenoeg gelijk gebleven. Daarop mogen we trots zijn!

Naast de stijgende personeelskosten, hebben we door spreiding van de H. Missen in de winterperiode, kunnen besparen op de energiekosten.

Inmiddels is de huur van de oude pastorie door de huidige bewoners opgezegd en zijn we naarstig op zoek naar een nieuwe passende huurder.

Het kerkbestuur en de Kerngroep proberen zoveel mogelijk te besparen op de kosten en zijn blij met de kerkbijdragen en collectes, om zo lang mogelijk financieel gezond te kunnen blijven.
De 4 cluster parochies dragen samen de personeelskosten van Pastoor en Pastorie.

Deel ons bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.