St. Lambertusparochie

Kerkplein 12 Haelen

Parochiecentrum

In het Parochiecentrum verrichten enthousiaste medeparochianen 

allerlei parochiële werkzaamheden , om zo onze pastoor in van zijn 

drukke werkzaamheden te ontlasten.

Het Parochiecentrum is gevestigd:
Kerkplein 12 
6081 BA Haelen
Telefoon 
0475- 593 712

U kunt ook contact met ons opnemen door middel van ons contactformulier.

Openingstijden

Dinsdag van 10.00 – 11.30 uur

Donderdag van 10.00 – 11.30 uur


Bezoek aan pastorie / parochiecentrum

 

Zoals bekend is de pastoor parochieherder van 7 parochies d.w.z. dat hij ook vaak elders zal vertoeven. Als u een afspraak met hem wilt maken voor een persoonlijk gesprek dan kunt u het beste eerst telefonisch een afspraak maken (tel. 0475-591622 of 06-12413034) en eventueel uw bericht inspreken. Als pastoor niet bereikbaar is dan kunt u in dringende gevallen contact opnemen met mevr. M. Graef tel. 0475-856660 (indien zij ook niet aanwezig blijkt te zijn dan kunt u inspreken . Zij belt dan spóedig terug).

Het Parochiecentrum en haar vrijwilligers gaan een steeds belangrijker rol vervullen in onze parochie. U kunt daar voor alle Parochiële zaken terecht:

Dopen / Huwelijk / H.Communie / Misintenties / ziekenbezoek en ziekencommunie / verjaardagsbezoek 80+ kerkversieringen.. etc.

Ook voor een gesprek en een kopje koffie. De vrijwilligers vinden het fijn als U komt. Er is zelfs een hobbyclubje op woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 Verder stellen wij deze comfortabele ruimte ter beschikking voor passende vergaderingen ed.  Ook is het parochiecentrum een plek van ontmoeting.

Voor alle zaken, de kerk betreffende, is intussen een team vrijwilligers beschikbaar om het parochiecentrum te bemensen en u te woord te staan bij: het opgeven van misintenties, hoe te handelen bij dopen, huwelijk, uittreksel doopregister etc.

 

Adresgegevens parochiecentrum:

Parochiecentrum H. Lambertus
Kerkplein 12
6081BA  Haelen  tel. 0475-593712
www. lambertusparochiehaelen.nl
email: h.lambertus@kpnmail.nl
Bank: NL75RABO0118600508
 
 

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.