Overledenen van onze parochie


Dit formulier kan dienen voor u om uw kerkelijke uitvaart al te kunnen regelen zodat uw dierbaren weten wat u wenst bij uw overlijden. 

In overleg met de nabestaanden van de overledene willen we graag invulling geven aan de persoonlijke wensen met betrekking tot de uitvaartdienst in onze kerk. Tijdens het condoleancebezoek kan dit besproken worden met onze Pastoor, Constantijn Dieteren.


Alle informatie met betrekking tot de begraafplaats wordt door de beheerder aan de betrokkenen verstrekt en is ook bekend bij de begrafenis ondernemers.

Een Reglement van de begraafplaats ligt bovendien ook klaar in het Parochiecentrum
We zijn trots op ons kerkhof als eerbetoon aan onze nabestaanden.

We zijn niet alleen dankbaar voor het zorgvuldige beheer maar ook voor de inzet van de vrijwilligers die samen zorgen dat onze begraafplaats een waardige rustplaats is voor de overledenen


Overledenen in 2020

85 jaar Alf Cremers

94 jaar Zuster Marie-Thérèse Verstraelen

76 jaar Wiel Steuten

84 jaar Huub Moonen

81 jaar Jan Coumans

80 jaar Wim Timmermans

61 jaar Trien Verhoeven- Schuman

86 jaar Trees van Rijt- Heber

84 jaar  Jac Baats

90 jaar   Willie van de Beuken

90 jaar   Zuster Giovanni Parri

86 jaar   Elly Corstjens- Verstappen

56 jaar    Irene Moonen

87 jaar    Truus Kuijpers- Snijders

75 jaar     Nanny Schutselaars- van der Velden

84 jaar    Zuster Ancilla Claessens

89 jaar    Zuster Victima Jacobs

96 jaar    Zuster Erasma van Leeuwen

87 jaar    Zuster Ancille Grote Beverborg

102 jaar   Zuster Heleen van Heugten

77 jaar     Paul Berghs

75 jaar   Margriet Theunissen- Gorissen 

83 jaar Frans Maassen

53 jaar Marcel Waeijen

De overledenen met een kerkelijke uitvaart en zij waarvoor een priester bij de afscheidsdienst in het crematorium aanwezig was, voor hén hangt een kruisje op het bord : wij gedenken ( achter in de kerk )


Beste nabestaanden

In deze tijd waarin alles onzeker is en vaak onduidelijk, moeten we steeds inspelen op actuele situaties. Aangezien wij ons als parochie natuurlijk ook moeten houden aan de algemene richtlijnen zijn bij ons ook een aantal zaken gewijzigd.

Helaas is het niet meer toegestaan om vieringen in onze kerk te houden met meer dan 30 kerkgangers. Daarom hebben wij als parochie besloten om ook met Allerheiligen en Allerzielen geen vieringen in onze kerk te laten plaats vinden.

Wel zullen de namen van alle overledenen die vermeld staan op de gedachtenisprentjes van onze parochies, genoemd worden, tijdens de H. Mis in Nunhem op resp. 25 oktober (overledenen van Horn, Neer en Nunhem) en 1 november (overledenen van Buggenum, Haelen, Heibloem en Roggel).

Deze mis is niet publiekelijk toegankelijk maar wel te volgen via de livestream op nunhem.nl/live.

Na 1 november zullen we u het gedachtenisprentje met de namen van de overledenen van uw parochie doen toekomen.

Mocht u uw dierbare overledene later in het jaar in een H. Mis willen herdenken dan kunt u t.z.t. contact opnemen met het parochiekantoor, hier kunt u ook terecht met alle andere vragen, tijdens de openingstijden of via de mail.

Werkgroep Pastoraal van Cluster Kana


 

Deel ons bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.