Kerkberichten

BUGGENUM               HAELEN                HORN              NUNHEM      
St. Aldegundis             St. Lambertus        St. Martinus     St. Servatius     PAROCHIENIEUWSBRIEF –  januari 2022
Woordje van Kapelaan Rajan: Bedevaart in Tamilnadu (mijn deelstaat) – vervolg
Velankanni Matha (Onze Lieve Vrouw van Velankanni)
De derde verschijning: in de 17e eeuw werd een Portugees koopvaardijschip dat van Macau naar Ceylon voer, in de Golf van Bengalen overvallen door een zware storm.
De matrozen baden vurig voor Maria Sterre der Zee om hen te redden, en beloofden ter ere van haar een kerk te bouwen, waar ze ook zouden landen. De zee werd kalm en hun schip landde in de buurt van Velankanni op 8 september, het feest van de geboorte van Maria. Om hun belofte na te komen, bouwden de Portugezen de rieten kapel om tot een stenen kerk. In de 20e eeuw werd de kerk tweemaal gerenoveerd. Hoewel deze vermeende verschijningen niet formeel zijn goedgekeurd door de Heilige Stoel, werden ze in 1962 impliciet goedgekeurd door paus Johannes XXIII. In dat jaar ook werd de Velankanni-kerk verheven tot de kleine Basiliek status. In de apostolische opdracht van de paus werd opgemerkt dat grote aantallen pelgrims het heiligdom al lange tijd bezochten en dat het werd geprezen als de “Lourdes van het Oosten”. 
Haelen: betreft Burg. Aquariusstraat
Beste mensen, 
Wij zijn Myrthe Huisman en Johan Reijnders. Met onze onderneming Natuurlijk ELAN Dagbesteding en gastouderopvang, zijn wij in februari 2021 neergestreken in de “Pastorie”. Voor deze kans zijn we het kerkbestuur en de inwoners van Haelen erg dankbaar. Samen met onze vrijwilligers geven we hier een plek aan mensen die op de ene of andere manier vastlopen in de maatschappij en hulp nodig hebben. Dit doen we door op maandag tot en met donderdag kinderen vanaf 4 jaar t/m 12 jaar op te vangen in de gastouderopvang. We werken hierin samen met Hoera gastouderbureau. Dit zijn over het algemeen kinderen met een rugzak en hebben hierdoor extra aandacht en begeleiding nodig. In de reguliere kinderopvang kunnen deze kinderen niet terecht. Bij ons krijgen ze een plek om zich op hun eigen tempo te ontwikkelen, samen met ouders, school, CJG en andere hulpverleners. Ook leren we deze kinderen mee te werken aan een sociale maatschappij. Dit doen we door ze bewust te maken van het respect voor mens, dier, natuur en milieu. We hebben zelf verschillende dieren. En één keer per maand komt er een vrijwilligster iets vertellen over een dier of plant. We gaan regelmatig op pad om binnen Haelen zwerfvuil op te ruimen. Een vast project hierin is de omgeving van de Coöp. De dagbesteding is open in de ochtenduren, op vrijdag en zaterdag de gehele dag. De dagbesteding is heel breed en in principe voor iedereen die het nodig heeft. Hierin werken we samen met o.a. De Zorgboom en de Koraalgroep. We zijn een actieve dagbesteding met groen en natuur als rode draad. Met de mensen die de mogelijkheid hebben, gaan we op pad om kleinschalige projecten uit te voeren in het groen. Ook leggen we insectentuinen aan op plekken waar daar interesse voor is. Voor de mensen die hieraan niet deel kunnen nemen proberen we passende oplossingen te zoeken met bijvoorbeeld onze dieren. Mochten er nog steeds vragen zijn, dan bent u welkom voor een lekkere kop koffie en een goed gesprek. Mocht er interesse zijn om ons team te komen ondersteunen als vrijwilliger dan bent u natuurlijk ook van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek. We zijn nog opzoek naar een aantal enthousiaste mensen met eventueel groene vingers. Met vriendelijke groet,
Myrthe en Johan.  Natuurlijk ELAN Dagbesteding en gastouderopvang 06-51515209/06-52134775  www.natuurlijkelan.nl of facebook Natuurlijk Elan dagbesteding en gastouderopvang info@natuurlijkelan.nl 
Opnieuw Coronamaatregelen
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden, opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Geen katholieke vieringen tussen 17.00- 05.00 u. De vieringen die vóór 17.00 u. plaatsvinden zijn voor 50 personen toegankelijk. Van tevoren aanmelden bij uw parochiecentrum. Gelovigen wordt gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Toegang voor 50 personen.
Uitvaarten zijn toegankelijk tot 100 personen.
Haelen en Horn
De 1e H. Communie in deze twee parochies vindt plaats op 15 mei 2022 in Haelen en op 26 mei 2022 op Hemelvaartsdag in Horn. Ook kinderen van groep 4 en 5 die ander onderwijs volgen of buiten Haelen of Horn naar school gaan, zijn van harte welkom als zij de 1e Communie op deze dag willen doen. Opgeven bij het parochiecentrum telefonisch Haelen op di-do 593712. In Horn op di-do-en vrijdag: 0475 581234 of via e-mail: st.lambertus@kpnmail.nl of contact@martinuskerkhorn.nl
Alle parochies 
Het is de bedoeling dat we in februari weer gaan beginnen met de doopvoorbereidingsavonden. Eenmaal in de maand in Heythuysen, speciaal voor ouders die hun kind willen laten dopen. Voor deze avond is het wenselijk dat u zich aanmeldt als deelnemer(s). In een volgend bericht kunt u er meer over lezen.
Haelen: werk in de kerk 
Op donderdag 2 december hebben enkele dames, na de viering van 9.00 uur, samen de kerkbanken stofvrij gemaakt. Iedere 1e donderdag van de maand willen we dit voortzetten; de eerstvolgende datum is donderdag 6 januari 2022. We danken iedereen die heeft meegeholpen.
Horn
Met enige regelmaat is er vraag naar een flesje wijwater. De flesjes met gewijd water zijn kosteloos en kunt u vinden in de Mariakapel.
Alle parochies
Na het feest van Driekoningen liggen achter in de kerk de gezegende kaartjes voor de Huiszegen voor het jaar 2022. Na de vieringen kunt u een exemplaar mee naar huis nemen.
Haelen
De collecte t.b.v. Missio heeft € 71,40 opgebracht. Hartelijk dank.
Doop-dankviering Door het ontvangen van het sacrament van de Doop in het afgelopen jaar, is uw kind op een bijzondere manier door God gezegend en is het opgenomen in de gemeenschap van de R.K. Kerk. Wij willen graag, tijdens een korte gezamenlijke viering, bij deze bijzondere gebeurtenis voor uw kind en u, stilstaan. Alle dopelingen uit Buggenum, Haelen, Horn en Nunhem, hun ouders en evt. broertjes en zusjes zijn op zondag 09 januari van harte welkom in de kerk van Horn. Aanvang 14.00 u. Graag tot ziens.
Overleden
Haelen: 

Dhr. Jos Pipers, 67 jaar (Violier)
Dhr. Pierre Mols, 81 jaar (Heyerveld)
Zr. Francesca Klaassen, 87 jaar Dominicanes van Bethanië (Magdalenahof)
Mogen zij nu leven in Gods eeuwige vrede
Aanleveren misintenties
Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende Parochie-nieuwsbrief van februari is het wenselijk om deze bij het parochiekantoor door te geven vóór 19 januari.
Het winterrooster is van kracht, dus 2 H. Missen tijdens de weekeinden. Ook tijdens het winterrooster geldt mondkapjes dragen verplicht en 1 ½ meter afstand houden.
H. Missen in onze parochiekerken
Zaterdag 01 januari 2022 Haelen 11.00 u. H. Mis in de kerk        voor het gehele cluster
– wij vragen Gods zegen voor het nieuwe jaar   Zondag 02 januari Nunhem 09.30 u. H. Mis in de kerk        voor het gehele cluster
– zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen
– geestelijk welzijn weldoeners v.d. Servaasparochie   Dinsdag 04 januari Horn 09.00 u. H. Mis in de kerk
– voor allen die deze maand jarig zijn   Woensdag 05 januari Nunhem 09.00 u. H. Mis in kerk
– bijzondere intentie ter ere van Sint Servaas
– zielenrust Christine Adams van de Laarschot   Donderdag 06 januari                                                                                               Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel   Vrijdag 07 januari       Deze maand geen 1e vrijdagcommunie aan huis Horn 09.30 u. H. Mis in Daalakkerserf 1e vrijdag Haelen 19.00 u. vervalt i.v.m. corona   Zaterdag 08 januari Horn 17.45 u.  vervalt i.v.m. corona Nunhem 19.15 u. besloten H. Mis streaming
– ter ere van Sint Servaas bij een verjaardag
– zielenrust Gemma Meddens   Zondag 09 januari                                                                             winterrooster Buggenum 09.30 u. H. Mis in de kerk         
– gest. jrd. Marieke, Truike en Helena Emonts Haelen 11.00 u. H. Mis in de kerk
– jrd. Anna Schreurs–Spee
– jrd. Wiel Steuten en overl. fam. Steuten-Vissers
– Piet Seerden
– Ton Triepels Horn 14.00 u. Doop-dankviering voor ouders en de dopelingen uit Buggenum, Haelen, Horn en Nunhem die in 2021 zijn gedoopt   Dinsdag 11 januari Horn 09.00 u. H. Mis in de kerk   Woensdag 12 januari Nunhem
  09.00 u. H. Mis in de kerk
– zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen
– zielenrust van Mathias Adams en Anna Franssen   Donderdag 13 januari Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel   Zaterdag 15 januari Haelen 18.00 u.  vervalt i.v.m. corona   Zondag 16 januari                                                                            winterrooster Nunhem 09.30 u. H. Mis in de Kerk          
– ter ere van Sint Servaas bij een verjaardag Horn 11.00 u. H. Mis in de kerk
– gest. jrd. Marcel Magnée iplv. 25/12 ‘21
– gest. jrd. overl. v.d. fam Houtackers en fam. Nevels
– gest. jrd. Marjan Lalieu-Knoups iplv. 22/1 ‘22
– gest. jrd. Anna Meevissen en ouders Meevissen-Graef iplv. 22/1 ‘22
– Jacqueline Heijnen-Geurts iplv. 25/12’21
– Annie Smeets-Cox iplv. 22/1 ‘22
– Harrie Boumen iplv. 22/1 ‘22   Dinsdag 18 januari Horn 09.00 u. H. Mis in de kerk   Woensdag 19 januari                     Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk      
– zielenrust Johannes Verstegen en Catharina Ingenhut
– zielenrust van Christine Adams van de Laarschot   Donderdag  20 januari   Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel           Zaterdag 22 januari Horn 17.45 u.   vervalt i.v.m. corona Nunhem 19.15 u.   besloten H. Mis streaming
– zielenrust van Christine Adams van de Laarschot   Zondag 23 januari                                                                              winterrooster Buggenum

  09.30 u H. Mis in de kerk          
– gest. jrd. Piet Geraets
– Nelly Knops-Vogels
Aansluitend Aldegundisprocessie door de kerk                                                Haelen                 11.00 u. H. Mis in de kerk
– zeswekendienst Pierre Mols
– jrd. Anna Hocks
– overl. echtpaar Janssen–De Mooy
– Wim Söntjens   Dinsdag 25 januari   Horn 09.00 u. H. Mis in de kerk   Woensdag 26 januari Nunhem 09.00 u.  H. Mis in de kerk                      
– zielenrust van pastoor Petrus Adams
– zielenrust van Christine Adams van de Laarschot   Donderdag 27 januari Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel   Zaterdag 29 januari Haelen 18.00 u.     vervalt i.v.m. corona   Zondag 30 januari:                                                                             winterrooster Nunhem 09.30 u. u. H. Mis in de kerk     
– ter ere van Sint Servaas uit dankbaarheid Horn 11.00 u. H. Mis in de kerk 
– Pierre van Herten iplv. 5/2 ‘22 Vooruitblik Horn:
vrijdag 04 februari: 19.00 u. H. Mis rondom de toediening van het Vormsel

 
DE H. MISSEN ZIJN OOK VIA LIVESTREAM TE VOLGEN
Horn:
(in het weekend)
parochiestmartinus/live

Nunhem: (woensdag en weekend)
nunhem.nl/live
of op:
nunhemkroniek

In Nunhem worden alle vieringen verzorgd met Gregoriaanse zang.
In Horn worden alleen de weekend- en speciale vieringen gestreamd.  
Contactgegevens
Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11, 6086 BL Neer, pastoor@clusterkana.nl
Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208

Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, 6081DB Haelen, kapelaan@clusterkana.nl
Telefoon: 0475-480284 – 06-47755001
 
Parochie St. Aldegundis Buggenum
Kerk: Dorpstraat 38, 6082 AP Buggenum
Tel: 06-39837683
Email: aldegundis@ziggo.nl
Bankrekeningnr: NL69RABO01234.70.404
 
Parochie St. Lambertus Haelen
Kerk: Kerkplein 13, 6081 BA Haelen
Parochiekantoor/ Parochiehuis: di-do van 10.00- 11.30 u., tel. 593712
Email: st.lambertus@kpnmail.nl
Bankrekening: NL75RABO01186.00.508                                  
 
Parochie St. Martinus Horn
Kerk: Raadhuisplein 7, 6085 BD Horn
Parochiekantoor: di-do-vrij van 10.00 – 12.00 u, tel. 581234
Email: contact@martinuskerkhorn.nl
Bankrekeningnr: NL50 RABO0123 4011 00

Parochie St. Servatius Nunhem
Kerk: Kerkstraat 18, 6083 AE Nunhem
Secr.: K.B.: J.P. Adams  tel. 594245
Email: kerkbestuur@nunhem.nl     
Bankrekeningnr: NL86 RABO0118601474

 .

Deel ons bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.