Kerkberichten

Buggenum:
Tel: 06-39837683
aldegundis@ziggo.nl
www.aldegundiskerkbuggenum.nl
Bank:NL69RABO01234.70.404
Horn:
Par. Centrum tel: 581234
Open: di-do-vrij van 10.00 – 12.00 u
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl
Bank: NL50RABO0123401100
Haelen:
Par. Centrum tel. 593712
Open: di-do van 10.00- 11.30 u
st.lambertus@kpnmail.nl
www.lambertuskerkhaelen.nl
Bank: NL75RABO01186.00.508
Nunhem:
Secr.: K.B.: J.P. Adams tel.594245
kerkbestuur@nunhem.nl
www.servatiuskerknunhem.nl
Bank: NL86 RABO 0118601474
Voor meer informatie: www.parochiefederatie.nl


 Parochie nieuwsbrief

         Week van 05 juni tm 13 juni 2021
* DE H. MISSEN IN HORN ZIJN OOK VIA LIVESTREAM TE VOLGEN OP
https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live
  * DE H.MISSEN IN NUNHEM ZIJN DOOR DE WEEK ALSOOK IN HET WEEKEINDE TE VOLGEN OP
Te volgen via live stream, te vinden op: http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek


Coronamaatregelen in onze parochies: versoepeling kerkbezoek per 05 juni

Met ingang van 05 juni gelden bij het bezoek aan onze kerk de volgende richtlijnen:  Bij binnenkomst wordt gevraagd om uw handen te desinfecteren. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.
Het aantal aanwezigen bij vieringen is in de grotere kerken beperkt tot 100 (exclusief bedienaren en medewerkers), ook voor uitvaarten geldt dat maximaal 100 mensen aanwezig mogen zijn, vanzelfsprekend met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot elkaar.
* * Het parochiecentrum in Horn is weer open. Er mogen maximaal 7 personen aanwezig zijn.  U bent dus welkom. Natuurlijk handhaven we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.

Zinvol    Zin-vol
’ Christus is het gelaat van Gods Barmhartigheid.’

Doopsel   
Mede door alle Corona-maatregelen zijn er in het afgelopen jaar weinig kinderen gedoopt in onze parochiekerken of kapellen. Nu de Corona-maatregelen langzaamaan versoepeld worden is het ook weer mogelijk om de Doopvieringen (bijna) normaal te laten plaatsvinden. U kunt zich aanmelden via uw eigen parochiecentrum. Dopen is in principe mogelijk op elke zondag (in elk weekeinde).

Bijzondere muzikale medewerking aan de Hoogmis met Pinksteren in Horn
Op zondag 23 mei jl. het Hoogfeest van Pinksteren werd de H. Mis om 11.00 u. muzikaal verzorgd door Gonny Goertz, sopraan, en Anja Lukkien, alt. Samen met onze twee cantors Wim Ramakers en Alexander Giebels, vormden zij weer een mooi klinkend kwartet, dat extra waarde gaf aan deze prachtige H. Mis. Zij werden aan het orgel begeleid door Sylvia Berghs.  Velen hadden de weg naar onze parochiekerk gevonden en genoten met volle teugen met ons van de meerstemmige zang die wij zo lang hebben moeten missen. Alle dank en een groot compliment voor de hierboven genoemde medewerkers.  Kerkberichten wordt Parochienieuws **


Met ingang van juli a.s. wordt het jarenlang als ‘Kerkberichten’ bekende informatieblaadje van parochies
van cluster KANA verandert in ‘Parochienieuws’. In een andere opzet en i.pl.v. wekelijks uitgegeven, maandelijks verspreid, uniform aan de andere parochies die tot het cluster KANA behoren. Het is even wennen, maar het is overzichtelijk en in een handzaam formaat. Voor u wordt gevraagd om de intenties tijdig door te geven, het is immers een maand vooruitdenken.
Verder maakt het geen verschil. U kunt het nieuws per computer ontvangen of in de bus, dat verandert niet.  Wij hopen u hiermee zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.


1e H. Communie in onze clusterparochies
In de afgelopen periode vierden de parochies Haelen (in de kerk te Nunhem) Buggenum en Horn dat de leerlingen van groep 4 van de basisschool voor de 1e keer de H. Communie deden. Een feestelijke dag, nu ze eindelijk na een heel jaar voorbereiden en wachten, de grote dag mochten beleven, samen met Pastoor Patrick Lipsch en Kapelaan Rajan. Zie bijgaande foto’s.
       Kerkberichten


ZATERDAG 05 JUNI  Vooravond van Sacramentsdag

Haelen:           18.00 u. H. Mis in de kerk

– zeswekendienst voor de heer Jim Beisser;

–                      – Jaardienst Harrie de Brouwer en Tiny de Brouwer-Beelen en Anna Beelen.

Buggenum:   18.30 u. Aldegundisnoveen in de Aldegundiskapel  8e dag

Buggenum:    
19.15 u. H. Mis in de kerk         (De sacramentsprocessie op zondag 06 juni vervalt)
                         –
alle zieken en overledenen van de parochie;
——————————————————————————————————————–
ZONDAG 06 JUNI: 
Hoogfeest van het H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus

Nunhem:        09.30 u. H. Mis in de kerk

                          – voor het geestelijk welzijn van de stille weldoeners van deze Servaasparochie;

                          – voor de zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen

Horn:              11.00 u. H. Mis in de kerk
                        – overleden Pauline Magnée-van Aefferden;

——————————————————————————————————————–
DINSDAG  08 JUNI

Horn:               
09.00 u. H. Mis in de kerk

                         – voor vrede in de wereld;

                         – voor alle zieken i.h.b. voor de ernstig zieken;
                         – om een voorspoedig herstel en sterkte;
                         – voor de overledenen aan wie niemand meer denkt;
                         – voor hen die eenzaam zijn ten gevolge van corona;
                         – voor hen die overleden zijn in deze coronatijd;
                         – voor het welzijn van onze parochie;
——————————————————————————————————————–
WOENSDAG 09 JUNI

Nunhem:
        09.00 u. H. Mis in de kerk
                          – voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot;
                          – voor de zielenrust van Mathias Adams en Anna Franssen.


DONDERDAG 10 JUNI:

             
Haelen:            09.00 u. H. Mis in de dagkapelZATERDAG  12 JUNI:  Onbevlekt Hart van Maria

Horn:               17.45 u. H. Mis in de kerk
                              – zeswekendienst Pierre  van Herten;
                        – zeswekendienst voor Toos Janssen-Aarts;

                        – gest. jrd. Lies Kierkels- Smolenaars (ipl.v: 11/6 ’20) en echtgenoot Tjeu Kierkels;
                          – jrd. overledenen van de fam. Schroën-Palmen;
                          – jrd. Henk Arts en overledenen van de fam. Arts-Willems;
                          – Ietje Geurts-Smeets;

Nunhem:        19.15 u. H. Mis in de kerk

                                – voor de zielenrust van Gemma Meddens.

——————————————————————————————————————–
ZONDAG 13 JUNI: 
Elfde zondag door het jaar  

Buggenum:    09.30 u. H. Mis in de kerk

                               – gest. jrd. voor Helena Emonts;
                          – Frits Sillekens en Toos Sillekens -Verlinden.

Haelen:           11.00 u. H. Mis in de kerk    (De sacramentsprocessie en de dank-je-wel-viering vervallen)
                           – jrd. Ria van Esch-Crins


Overleden: †

Haelen:                                                                                                                                              

 † Zuster Anne Coenen, 100 jaar  Dominicanes van Bethanië, (Magdalenahof) 

Moge zij nu leven in Gods eeuwige vrede
————————————————————————
Contactgegevens

Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11 6086 BL Neer, pastoor@clusterkana.nl
Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208

Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, 6081DB Haelen, kapelaan@clusterkana.nl
Telefoon: 0475-480284 – 06-47755001

Parochie St. Aldegundis Buggenum:

Kerk: Dorpstraat 38, 6082 AP Buggenum

Tel: 06-39837683

Email: aldegundis@ziggo.nl

Bankrekeningnr: NL69RABO01234.70.404

Parochie St. Lambertus Haelen:

Kerk: Kerkplein 13, 6081 BA Haelen

Parochiekantoor/ Parochiehuis: di-do van 10.00- 11.30 u., tel. 593712

Email: st.lambertus@kpnmail.nl

Bankrekening: NL75RABO01186.00.508                                 

Parochie St. Martinus Horn:

Kerk: Raadhuisplein 7, 6085 BD Horn

Parochiekantoor: di-do-vrij van 10.00 – 12.00 u, tel. 581234

Email: contact@martinuskerkhorn.nl

Bankrekeningnr: NL50 RABO0123 4011 00

Parochie St. Servatius Nunhem
:
Kerk: Kerkstraat 18, 6083 AE Nunhem Secr.: K.B.: J.P. Adams  tel. 594245
Email: kerkbestuur@nunhem.nl      Bankrekeningnr: NL86 RABO 0118601474

Deel ons bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.