Kerkberichten

         
BUGGENUM HAELEN HORN      NUNHEM
St. Aldegundis St. Lambertus St. Martinus   St. Servatius  
PAROCHIENIEUWSBRIEF –  september 2021
 
Woordje Kapelaan Rajan: Kerkelijk leven in mijn dorp
Er wonen bijna 1700 mensen in mijn dorp, overwegend Hindoes en  Christenen. Vanwege de vele denominaties (onderscheiden) in het  Christendom (zoals Protestanten, Evangelisten enz.) zijn er weinig  Katholieken.  Daarom hebben wij een hoofdparochie in (Cheruvalloor) en in mijn dorp is een kleine nevenkerk – de H. Joseph parochie. Daarnaast zijn er nog twee andere kleine parochies. Wij hebben twee priesters, een pastoor en een kapelaan. Beiden wonen in het parochiehuis van de hoofdparochie. Zij bezoeken de kleine parochies op hun motor. De pastoor blijft over het algemeen vijf jaar in een parochie en daarna gaat hij verder naar een andere parochie. De kapelaan blijft een of twee jaar in een parochie. Voor iedereen is bekend dat de pastoor na vijf jaar gaat vertrekken.
Heilige Mis: Op zondag gaan de meeste mensen samen met hun gezin naar de kerk. Het is een van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de mensen om elke zondag naar de kerk te gaan. Als het niet lukt om op die dag in de parochiekerk naar de H. Mis te gaan, zoeken ze om toch ergens anders een H. Mis bij te wonen. De Heilige Mis is zoals wij die hier kennen, in dezelfde volgorde met dezelfde gebeden. Eveneens wordt de H. Mis opgeluisterd door een koor. Wij hebben geen traditioneel koor zoals wij hier kennen. Bij ons komen meestal jongens en meisjes samen en zingen ze liedjes met een paar instrumenten. Als instrument wordt over het algemeen een keyboard gebruikt. Wij kennen geen orgel. In een H. Mis  worden de inleiding, de lezingen en de voorbeden door verschillende parochianen voorgelezen. Elke zondag wordt door een bepaalde groep de H. Mis voorbereid, zoals:  de catechesegroep, de jongerengroep, de kinderclub  of kleine Christelijke gemeenschappen, verenigingen enz. Elke groep zorgt voor de  voorbereiding, de versiering, het maken van de  teksten, de kerk schoonmaken als het nodig is, enz. Door de week hebben wij in mijn dorp alleen op vrijdagavond een H. Mis. 
Catechese: Na de H. Mis of voor de H. Mis is er een catechese les (godsdienstles) voor kinderen en jongeren vanaf de leeftijd van 4 tot 17 jaar. De catechese les wordt door vrijwilligers verzorgd. Meestal zorgen leerkrachten of diegenen, die door studie een hogere ontwikkeling hebben, voor de lessen.
Jeugd of kinderclub: Elke parochie heeft jeugd- en kinderclubjes. Ze komen samen om hun talenten uit te breiden en tevens leren ze ook om in een groep op een waardige manier met de mensen om te gaan. Het werkt als een vereniging; een begeleider (volwassene), een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die voor de organisatie en de begeleiding  van de kinderen zorgdragen. Daardoor leren ze ook om te organiseren. Meestal komen ze met ideeën over: “Hoe kunnen wij iets voor anderen betekenen”.
Kleine Christelijke Gemeenschappen (Basic Christian Community): Elke parochie heeft veel BCC-groepen. De hele parochieregio is in zulke groepen ingedeeld om samen te komen, hun ideeën en problemen te bespreken en vooral ook om samen te bidden. Hoe groter de parochie is, hoe meer groepjes er zijn.  In mijn dorp hebben wij 3 gemeenschappen. Er zit een parochiaan van elke groep in het kerkbestuur. De pastoor leert de mensen binnen een of twee jaar kennen. Voor het patroonsfeest komt de pastoor of de kapelaan op bezoek (als het mogelijk is) om elk huis te zegenen.
 
Collecte MIVA Horn
Op 12 september a.s. wordt in Horn, aansluitend aan de H. Mis van 11.00 u., kerkdeurcollecte gehouden voor MIVA (Missie-Verkeersmiddelen-Actie). Dit jaar vraagt de stichting aandacht voor de medische zorg in Kenia, opgezet om kinderen met een handicap te helpen en inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een school. Een auto is onmisbaar in het ruige gebied van 22.000 vierkante kilometer. Tijdens deze coronapandemie kunnen zij b.v. met de auto eten en beschermingsmiddelen brengen en medische hulp verlenen in de buitengebieden. Want het blijft belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Steun daarom MIVA met uw gift voor de broodnodige en onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Alvast hartelijk dank namens MIVA.
Boeken- en platenmarkt Horn op zaterdag 16 en zondag 17 oktober
Tevens extra aandacht aan de figuur Maria d.m.v. een expositie van Mariabeelden, groot of klein en diverse voorbeelden van internationale Mariadevotie.  
Lp’s-Cd’s-Dvd’s of Boeken over? Wij halen ze graag bij u thuis op: Bel: 06-28430831 (Louis Vermeulen) en alles wordt opgehaald. Afspraken bij voorkeur voor woensdag- en zaterdagmiddag.
Om alvast te noteren: Allerheiligen en herdenking van de overledenen.
Het hoogfeest van Allerheiligen wordt gevierd op maandag 01 november in Nunhem, tijdens de H. Mis om 09.00 u. Deze viering wordt gestreamd.
De herdenking van de overledenen van het afgelopen jaar vindt plaats in:
Horn: op 24 oktober om 13.30 u. in de kerk, aansluitend zegening van de graven op de algemene begraafplaats.
De zegening van de graven op het ‘oude Kerkhof’ is aansluitend aan de H. Mis van 11.00 u.
Nunhem: 15.30 u. in de kerk en zegening van de graven op het kerkhof.
Haelen: op 31 oktober  om 13.30 in de kerk, aansluitend zegening van de graven op het R.K. Kerkhof.
Buggenum: 15.30 u. in de kerk en aansluitend zegening van de graven.
 
                                  OVERLEDEN 

                                       Haelen:
           Mw. Wies Vanlier
83 jaar (Magdalenahof)
           Moge zij nu leven in Gods Eeuwige vrede

DE H. MISSEN ZIJN OOK VIA LIVESTREAM TE VOLGEN
  Horn: (in het weekend)  https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live 
  Nunhem: (woensdag en weekend) http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek
In Nunhem worden de vieringen verzorgd met Gregoriaanse zang

Aanleveren misintenties
Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende Parochienieuwsbrief van oktober is het wenselijk om deze bij het parochiekantoor door te geven vóór 22 september.  
H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN
Woensdag 1 september    
Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk
– voor een bijzondere intentie ter ere van Sint Servaas
– voor de zielenrust van Johannes Verstegen en Catharina Ingenhut
– voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot
– voor overleden ouders Puts -Bertjens  
  Donderdag 2 september Haelen 09.00 u. H. Mis in de kerk in de dagkapel  
  Vrijdag 3 september: 1e vrijdag van de maand Horn
  09.30 u. H. Mis in Daalakkerserf t.g.v. 1e vrijdag
– voor het welzijn van alle bewoners Haelen 19.00 u. H. Mis in de Horst t.g.v. 1e vrijdag  
  Zaterdag 4 september: vooravond van de 23e zondag door het jaar Horn vervalt vanwege zomerrooster
15.00 u. dopen  
Nunhem 14.00 u H. Mis t.g.v. het kloosterfeest van de zusters Dominicanessen van Bethanië 
19.15 u. H. Mis in de kerk voor het gehele cluster
– voor de zielenrust van Gemma Meddens  
  Zondag 5 september: 23e  zondag door het jaar  
Buggenum 09.30 u. vervalt vanwege zomerrooster
13.00 u. H. Mis t.g.v. het 25-jarig huwelijksjubileum  Marie-Louise en Ben Leijnse-Schreurs Haelen 11.00 u. H. Mis in de kerk voor het gehele cluster
– Neer Bongaerts (t.g.v. verjrd.)  
  EINDE ZOMERROOSTER  
  Dinsdag 7 september Horn 09.00 u. H. Mis in de kerk
– voor het welzijn van onze parochie  
  Woensdag 8 september: feest van Maria Geboorte  
Nunhem 09.00 u. H. Mis in de parochiekerk
– voor de zielenrust van Mathias Adams en Anna Fransen
– voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot  
  Donderdag 9 september Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel  
  Zaterdag 11 september Haelen 18.00 u. H. Mis in de kerk
– Jim Beisser  
Buggenum 19.15 u. H. Mis in de kerk
– gest. jaardienst voor Toon Wijers en Lies Wijers-Smeets  
  Zondag 12 september: 24ezondag door het jaar  
Nunhem 09.30 u. H. Mis in de kerk
– voor de zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen  
Horn 11.00 u. H. Mis in de kerk, aansluitend MIVA-collecte
– zeswekendienst voor Truus Giebels-Naus
gest. jrd. Bert van den Nieuwenhof en overl. ouders Lilianna en Stanislaw Wojcieszak
– voor alle jarigen in september
13.30 u. Dopen in de Odakapel Haelen  
  Dinsdag 14 september Horn 09.00 u. H. Mis in de kerk
– voor het welzijn van onze parochie  
  Woensdag 15 september   Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk
– voor de zielenrust van Mathias Adams en Anna Fransen
– voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot Buggenum 10.00 u. De Roffert: Zonnebloemdag / ziekendag Horn en Buggenum  
  Donderdag 16 september Haelen 09.00 u. H. Mis in de kerk  
  Zaterdag 18 september: Vredeviering MOV 
Horn 17.45 u. H. Mis in de kerk
– voor vrede in de wereld
– voor het welzijn van alle parochianen
Voor aanvang en aansluitend aan de viering zijn achter in de kerk spullen te koop van Sierra Leone t.b.v. de Stichting Henk Arts. Nunhem 19.15 u. H. Mis in de kerk  
  Zondag 19 september: Vredeviering MOV: 25e zondag door het jaar  
Buggenum 09.30 u. H. Mis in de kerk
– gest. jrd. Lena Geraets
– vwg. de buurt voor Jan Konings
Haelen 11.00 u. H. Mis in de kerk tevens feest van de patroon van de Parochie St. Lambertus
Zeswekendienst Wies Vanlier
16.00 u. Dopen in de Odakapel  
  Dinsdag 21 september Horn 09.00 u. H. Mis in de kerk
– voor het welzijn van onze parochie  
  Woensdag 22 september  
Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk
– voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot
– voor de zielenrust van pastoor Petrus Adams.  
  Donderdag 23 september Haelen 09.00 u. H. Mis in de kerk  
  Zaterdag 25 september Haelen 18.00 u. H. Mis in de kerk Buggenum 19.15 u. H. Mis in de kerk
– voor alle zieken en overledenen van de parochie
– jaardienst voor Marianne Wijers  
  Zondag 26 september: 26e zondag door het jaar Nunhem
  09.30 u. H. Mis in de kerk
– uit dankbaarheid ter ere van Sint Servaas.
15.00 u. Dopen in de Servaaskapel Horn 11.00 u. H. Mis in de kerk
– gest. jrd. Anne Meevissen en overl ouders Meevissen-Graef
– Liny Timmermans
– Toos Janssen-Aarts
– overl. ouders de Kuijper
– Jacqueline Heijnen Haelen 14.00 u. dopen in de parochiekerk  
  Dinsdag 28 september Horn 09.00 u. H. Mis in de kerk
– voor het welzijn van onze parochie  
  Woensdag 29 september Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk, feest van de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël
– voor de zielenrust van Johannes Verstegen en Catharina Ingenhut
– voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot  
  Donderdag 30 september Haelen 09.00 u H. Mis in de dagkapel
Contactgegevens
Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11, 6086 BL Neer, pastoor@clusterkana.nl
Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208

Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, 6081DB Haelen, kapelaan@clusterkana.nl
Telefoon: 0475-480284 – 06-47755001
 
Parochie St. Aldegundis Buggenum:
Kerk: Dorpstraat 38, 6082 AP Buggenum
Tel: 06-39837683
Email: aldegundis@ziggo.nl
Bankrekeningnr: NL69RABO01234.70.404
 
Parochie St. Lambertus Haelen:
Kerk: Kerkplein 13, 6081 BA Haelen
Parochiekantoor/ Parochiehuis: di-do van 10.00- 11.30 u., tel. 593712
Email: st.lambertus@kpnmail.nl
Bankrekening: NL75RABO01186.00.508                                  
 
Parochie St. Martinus Horn:
Kerk: Raadhuisplein 7, 6085 BD Horn
Parochiekantoor: di-do-vrij van 10.00 – 12.00 u, tel. 581234
Email: contact@martinuskerkhorn.nl
Bankrekeningnr: NL50 RABO0123 4011 00

Parochie St. Servatius Nunhem:
Kerk: Kerkstraat 18, 6083 AE Nunhem
Secr.: K.B.: J.P. Adams  tel. 594245
Email: kerkbestuur@nunhem.nl     
Bankrekeningnr: NL86 RABO0118601474

 .

Deel ons bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.