Kerkberichten

Buggenum:
Tel: 06-39837683
aldegundis@ziggo.nl
www.aldegundiskerkbuggenum.nl
Bank:NL69RABO01234.70.404
Horn:
Par. Centrum tel: 581234
Open: di-do-vrij van 10.00 – 12.00 u
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl
Bank: NL50RABO0123401100
Haelen:
Par. Centrum tel. 593712
Open: di-do van 10.00- 11.30 u
st.lambertus@kpnmail.nl
www.lambertuskerkhaelen.nl
Bank: NL75RABO01186.00.508
Nunhem:
Secr.: K.B.: J.P. Adams tel.594245
kerkbestuur@nunhem.nl
www.servatiuskerknunhem.nl
Bank: NL86 RABO 0118601474
Voor meer informatie: www.parochiefederatie.nl

* *

Parochieberichten federatieparochies

31 oktober -06 november

Pastoor Patrick Lipsch Bergerstraat 11 6086 BL Neer e-mail: plipsch@gmail.com
tel: 510105 bij urgentie: 06 54761208
Kapelaan Rajan Nesaiyan Schepenbank 17 6081 DB Haelen
e-mail: snarul@icloud.com tel: 591622 bij urgentie
+31 647755001   of 856660

* * *

* De H. Communie uitreiken is toegestaan. Natuurlijk volgens de strikte regels en voorschriften van de Bisschoppen

**

De verbondenheid die blijft. 

Na 13 jaar als pastoor werkzaam te zijn geweest, in de parochies van Buggenum, Haelen, Horn en Nunhem en de laatste vier jaar ook in de parochies van Heibloem, Neer en Roggel, breekt dan nu het moment aan, om afscheid te nemen.

Ik heb er nooit een geheim van gemaakt, dat het niet mijn eigen keuze is, maar dat als de bisschop een beroep op je doet, dat je dan zo’n verzoek, heel serieus moet overwegen.

Natuurlijk had ik uiteindelijk nee kunnen zeggen, maar ik vind, en dat is eigen aan onze belofte gedaan bij de priesterwijding, dat als de bisschop je voor een nieuwe benoeming vraagt, omdat hij denkt dat je daar op dit moment nog meer kunt betekenen, dat je dan in feite niet kunt weigeren. Dat is nu eenmaal eigen aan het priesterschap.   Bij de overweging ja te zeggen tegen de nieuwe benoeming speelde ook de gedachte mee, dat als ik nu zou weigeren ik waarschijnlijk volgend jaar weer voor een andere benoeming in aanmerking zou komen en ik moet eerlijk zeggen: ik verlaat een prachtig stukje Midden-Limburg, maar ik ga naar misschien wel het mooiste stukje Zuid-Limburg. Maar dat is natuurlijk maar uiterlijk.       
Belangrijker vond ik, dat de bisschop het vertrouwen in mij stelde om aldaar aan een weer pittige klus te gaan beginnen, namelijk om ook daar aan de samenwerking tussen vijf verschillende parochies te gaan werken.        
     Wat ook zeker meegespeeld heeft is, dat er voor een prima opvolging alhier gezorgd is. Ik heb drie jaar met jullie nieuwe pastoor Patrick Lipsch, mogen samenwerken en ik ben ervan overtuigd dat een betere keus voor mijn opvolging niet denkbaar is. Daarbij zal hij geassisteerd worden door kapelaan Rajan, een bijzonder sympathieke priester.

Ja en dan het afscheid.                                                                                                   
Nu kent u waarschijnlijk ook dat lied van Marco Borsato: ‘Afscheid nemen bestaat niet.’ En eigenlijk heeft hij helemaal gelijk. Ik heb het woord afscheid nooit prettig gevonden, het heeft immers zo’n definitieve klank, alsof er daarna niets meer is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Geen enkel afscheid eindigt in het niets.

Er is altijd iets dat overblijft en in mijn geval is er heel veel wat overblijft. Te veel om op te noemen, maar samengevat in dit ene woord: verbondenheid. Een pracht woord en wie mij een beetje in deze afgelopen jaren gevolgd heeft, weet dat ik dat woord nogal eens vaker gebruik, omdat het zo’n pracht woord is, zo betekenisvol. Religie betekent letterlijk ‘samenbrengen’. En precies dat zie ik als mijn roeping als pastoor:

God met mensen te verbinden, mensen met God te verbinden, mensen samen te brengen bij elkaar, over alle verschillen heen, is er immers zoveel dat ons verbindt.

Ik zou deze roeping als pastoor echter nooit hebben kunnen vervullen als ik hierin niet gesteund voelde door een hele groep van mensen rondom mij die zich met hart en ziel inzetten voor onze parochies. Waarbij ik mij evenzeer gesteund en gewaardeerd wist door de verschillende verenigingen, de scholen, de vele dorpsgenoten. Alleen samen, alleen in verbondenheid met elkaar, kunnen wij een gemeenschap vormen naar Gods hart, een gemeenschap waarin eenieder zich welkom en thuis mag voelen.                           
     Gelukkig hangt dit niet af van een persoon, pastoors komen en gaan, maar wat blijft is de parochie, het dorp, wat blijft is de verbondenheid met elkaar, tenminste als iedereen daar zijn of haar steentje toe wil bijdragen. In het vertrouwen dat dat zeker zo zal zijn, kan ik met een gerust hart de onze parochies overdragen aan mijn opvolgers.

Met pijn in het hart neem ik afscheid, en dat is een compliment naar onze parochiegemeenschappen toe, want de pijn is het teken dat het me echt aan het hart gaat, vooral ook een heel tevreden hart .

We hebben een prachtige tijd samen gehad. U heeft mij echt thuis laten voelen in het Leudal. Daarvoor mijn hele hartelijke dank.

Afscheid nemen bestaat niet: we blijven verbonden met elkaar in dankbaarheid, in geloof, hoop en

liefde.                                         Dank en zeker tot ziens!

Pastoor Constantijn Dieteren.

In liefde gedenken wij in deze dagen al onze dierbaren die nu mogen leven in Gods eeuwige vrede en geborgenheid. Met name de overledenen van wie we in de periode van Allerheiligen 2019 – Allerheiligen 2020 afscheid moesten nemen.

De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven.
ten einde gegaan en onder stenen bedolven:

dode, dode, sta op, het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:

Ik open hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen,
en wij zullen opstaan en lachen en juichen en LEVEN

Lichtpuntjes…

Nu we aan de vooravond staan van Allerheiligen en Allerzielen en alle geplande vieringen rondom deze dagen van herdenken in onze parochie zijn vervallen, willen we iedereen oproepen om thuis een kaarsje te ontsteken en voor het raam te plaatsen.
Op die manier zijn we dan tóch met elkaar verbonden en brengen we licht in deze donkere en onzekere tijd. Hoe groot of klein het verdriet ook is, iedereen heeft soms een beetje liefde nodig. Met ál die lichtpuntjes in onze huizen gedenken wij rond Allerzielen onze dierbare overledenen en álle mensen die gestorven zijn of lijden aan de gevolgen van het Coronavirus dat ons leven al maanden beheerst.

In een besloten bijeenkomst zullen de priesters dit jaar de graven op onze kerkhoven zegenen.

Op de zondagen 25 oktober en 1 november zal op het kerkhof rond de kerk bij de Calvarieberg, en op de Algemene Begraafplaats aan de Haelerweg bij het H. Hartbeeld, een kaars branden namens de parochie.

We hopen dat u samen met ons het licht zult doorgeven en wij met z’n allen een lichtpuntje kunnen zijn voor die ander.

Lichtpuntjes..

Soms zijn ze groot                                

Soms zijn ze klein..                                  

Je hoeft ze niet te zoeken..

Je kunt ze ook zijn..


*  *  NEEM VOLDOENDE 1 ½ mtr. AFSTAND VAN ELKAAR IN ACHT * *


Overzicht H. Missen in de komende week:  Alles onder voorbehoud

Mondkapjes dragen verplicht

Op dit moment gelden de volgende regels:

Het is niet toegestaan om vieringen te houden met meer dan 30 kerkgangers.

*  Voorlopig zijn in ons hele cluster geen weekendmissen.

*  * * De graven op onze kerkhoven zullen door de priesters in een besloten bijeenkomst worden gezegend.
Mocht u voor een van de Missen die komen te vervallen een Misintentie hebben opgegeven, dan kunt u contact opnemen met het parochiekantoor van uw parochie om een nieuwe Mis in te plannen.

In alle parochies van ons cluster wordt op een dag in de week om 09.00 u. (Roggel 19.00 u.) de H. Mis gevierd.  Een mondkapje dragen is verplicht.

Attentie: Elke zondag om 09.30 u. en woensdag om 9.00 u. en elke zondag of zaterdag is ofwel om 9.30 u. ofwel om 19.15 u de H. Mis vanuit Nunhem te volgen via live stream, te vinden op: http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek

MEDEDELING:

De missen door de week in de 7 parochies van het cluster om 9 uur zijn voor iedere gelovige vrij toegankelijk en communie wordt uitgereikt; Verdere voorwaarden zijn:

– 1,5 m afstand houden,

– gewassen handen voor het binnengaan van het kerkgebouw, en

– onder de verplichting van het dragen van een mondkapje;

In Nunhem in de Servaaskerk is op de 3 zondagen van deze weekends

telkens om 9.30 u een voor de gelovigen niet toegankelijke hoogmis

die via live-streaming te volgen en mee te vieren zal zijn.

http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek

Tenslotte het zegenen der graven in de 7 Kana-parochies zal in stilte plaats vinden zonder deelname van gelovigen

Overleden:
Haelen: †

 † dhr. Frans Maassen, 83 jaar (Nunhemseweg)

 † dhr. Marcel Waeijen, 53 jaar (Op den Toum)
Mogen zij nu leven in Gods eeuwige vrede.


Overzicht H. Missen in de komende week: 


Zondag 25 okt.
30e zondag door het jaar Ev. Mt. 22, 34-40

                                                      Mondkapje verplicht


Nunhem:  Zondag 25 oktober streaming

Om 9.30 u. Latijnse hoogmis van de 30e zondag door het jaar (A) met de wisselende gezangen uit de gregoriaanse mis Laetetur cor en de vaste gregoriaanse gezangen uit de VIIIe Mis en Credo III.

Intenties:

-uit dankbaar tere van Sint Servaas;

-als jaardienst voor Ton Kuepers, en Lei en Riek van Roij-Goeden.


Maandag 26 okt.

In de 30e week door het jaar

Heibloem: 09.00 u. Eucharistieviering  Mondkapje verplicht


Dinsdag 27 okt.
In de 30e week door het jaar

Horn: 09.00 u. Eucharistieviering        Mondkapje verplicht
Int:
 – Wim van Wetten;


Woensdag 28 okt.
HH. Simon en Judas, apostelen

Neer: 09.00 u. Eucharistieviering       Mondkapje verplicht

Nunhem: 09.00 u. Latijns hoogmis van het hoogfeest van Kerkwijding met de wisselende gezangen uit de gregoriaanse mis Terribilis est en de vaste gezangen uit de IVe Mis en Credo I, bij gelegenheid van de 126e verjaardag van de kerkwijding van de huidige parochiekerk op 29 oktober 1894 door mgr. Frans Boerrmans, 2e bisschop van Roermond na het herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853 in Nederland.                                        Streaming zie boven

Intenties:

-voor het geestelijk welzijn van de stille weldoeners van deze Servaas-parochie;

-voor de zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen.


Donderdag 29 okt.
Z. Michaël Rua, priester

Haelen: 09.00 u. Eucharistieviering    Mondkapje verplicht

Roggel: 19.00 u. Eucharistieviering    Mondkapje verplicht


Vrijdag 30 okt.

Z. Maria Teresa van de H. Jozef, (stichteres zusters van Kollenberg Sittard)

Buggenum: 09.00 u. Eucharistieviering  Mondkapje verplicht


Zondag: 01 november
Hoogfeest van Allerheiligen Ev: Mt. 5, 1-12a

Te volgen via live stream, te vinden op: http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek

Mondkapje verplicht

Nunhem: 09.30 u. Latijnse hoogmis van het hoogfeest van Allerheiligen (A) met de wisselende gezangen uit de gregoriaanse mis Gaudeamus en de vast gregoriaans gezangen XIe mis en Credo III.


Maandag: 02 November
Allerzielen Ev: Joh. 11, 17-27 Gedachtenis van alle overleden gelovigen


Heibloem: 09.00 u. Eucharistieviering     Mondkapje verplicht

Nunhem: 09.00 u.H. Mis  van Allerzielen  Te volgen via live stream, te vinden op: http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek


Dinsdag 03 november
H. Hubertus, bisschop patroon van de jagers

Horn: 09.00 u. Eucharistieviering          Mondkapje verplicht


Woensdag 04 november
H. Carolus Borromeüs, bisschop

Neer: 09.00 u. Eucharistieviering          Mondkapje verplicht

Nunhem: 09.00 u. H. Mis van woensdag in de 31e week door het jaar Te volgen via live stream, te vinden op: http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek


Donderdag: 05 november

Haelen: 09.00 u. Eucharistieviering      Mondkapje verplicht


Roggel: 19.00 u. Eucharistieviering      Mondkapje verplicht


Vrijdag: 06 november
feest van alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken
tevens eerste vrijdag van de maand

Buggenum: 09.00 u. Eucharistieviering   Mondkapje verplicht


Zondag 08 november: 32e zondag door het jaar
H. Willibrord, bisschop verkondiger van ons geloof, patroon van de Ned. Kerkprovincie

tevens viering van Willibrord zondag

      
     
Mondkapje verplicht


Nunhem: 09.00 u. Latijnse hoogmis van de 32e zondag door het jaar
Te volgen via live stream, te vinden op: http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek

Collecte:
Horn:
De kerkdeurcollecte aansluitend aan de missieviering op 12 oktober heeft € 169,81. opgebracht.
Alle dank aan de gulle gevers voor deze welkome bijdrage.

Deel ons bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.