Informatie

Algemene informatie

Welkom

Pastoor: C. Dieteren

Schepenbank 17
6081 DB Haelen  tel. 0475-591622

Parochiecentrum 0475-593712
Kerkplein 12  6081 BA  Haelen

Geopend  dinsdag en donderdag van 10.00 tot 11.30 uur.

Opgeven doop: mevr. Marrije Vos-van Leeuwen (e-mail: marrije.vos11@gmail.com telefonisch 0475-592077 of 06-49872802 , bij voorkeur ´s avonds)

e-mail : h.lambertus@kpnplanet.nl

Bankrek. no. NL75RABO 011.86.00.508

STICHTINGEN VAN DE SINT LAMBERTUSPAROCHIE HAELEN: EERSTE HALFJAAR 2020

Deze intenties worden gelezen op onderstaande data :

12 januari ;

Alda en Betsie Poels ( 204 en 205 )

Jrd. Anna Schreurs- Spee ( 228 )

 

1 februari ;

Echtpaar Janssen- de Nooy ( 69 )

Jrd. Anna Hocks ( 211 )

Jrd. Em. Jozef de Rooij en overleden parochianen ( 218 )

Jrd. Sef en Annie Timmermans- Tegelaers  ( 230 )

 

9 februari ;

Alda en Betsie Poels ( 204 en 205 )

Jrd. Overleden echtpaar Arnoldien en Pierre van Heugten- Hendrix ( 203 )

Jrd. Ouders Claessen- Schreurs ( 178 )

Levende en overl. familie Charles Kockelkoren en Jacqueline Kockelkoren – Ritzen ( 207 )

 

6 maart ;

 Jrd. Emmy Grummels- Nijssen en Jacques Grummels  ( 201 )

 

8 maart ;

Alda en Betsie Poels ( 204 en 205 )

 

5 april ;

Alda en Betsie Poels  ( 204 en 205 )

 

 

12 april ;

Maria Nijssen, ouders Nijssen – Boumen en familie ( 200 )

Jrd. Cor en Claire de Jong- Schaefer en Ad de Jong (  127 )

Overleden ouders Tobben – Lahaye en zoon Leon ( 134 )

 

25 april ;

 Jrd. Tjeu en Lies Tiimmermans- Bongers ( 220 )

 

3 mei ;

Jrd. Wiel en Trui Knops- Emonts ( 227 )

 

9 mei ;

Alda en Betsie Poels ( 204 en 205 )

 

21 mei ;

Jrd. Maria Nijssen, ouders G. Nijssen – Boumen en familie ( 200 )

 

31 mei ;

Jrd. Theodorus en Anna Maria Bex- Stienen ( 162 )

Jrd. Ria van Esch- Criens  ( 225 )

Jrd. Harrie de Brouwer en Tiny de Brouwer- Beelen en Anna Beelen ( 217 )

Ouders Claessen- Schreurs ( 178 )

Levende en overl. fam. Charles Kockelkoren en Jacqueline Kockelkoren- Ritzen ( 207 )

Overleden ouders Tobben- Lahaye en zoon Leon ( 134 )

 

6 juni ;

Alda en Betsie Poels  ( 204 en 205 )

 

28 juni ;

Jrd. Andre en Lies Vossen- Hendrix en tante Mia ( 224 )

 

4 juli ;

Alda en Betsie Poels ( 204 en 205 )

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.